Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sẽ có nhiều hơn

Tôi không biết tôi muốn gì, nhưng tôi muốn một cái gì đó. Các điều kiện là kỳ lạ, không có hương vị cho cuộc sống. Tôi nghĩ rằng tôi đang chán nản. Khuyên không phải là thuốc, nhưng phải làm gì với chính mình

Comments

Sign In or Register to comment.